Dette gjør vi

Vi tar en rekke ulike oppdrag, både for privatpersoner, det offentlige og næringslivet. Alle våre prosjekter utarbeides med fokus på estetikk, kvalitet, bærekraft og funksjonalitet.

Offentlige bygg og næringsbygg

Vi har en rekke ulike oppdrag for offentlige oppdragsgivere, i hovedsak kommuner i Midt-Norge, Vestlandet og Troms. Vi har lang erfaring med å prosjektere mange typer bygg, og legger alltid vekt på samarbeid med brukergrupper og entreprenører. Vi har solid erfaring med å utvikle for eksempel:

Offentlige bygg og næringsbygg

 • skoler

 • barnehager

 • omsorgsboliger

 • sykehjem

 • kontorbygg

 • kultur- og idrettsbygg

Bolig og fritidshus

Boliger, fritidshus og hytter utgjør en betydelig del av våre oppdrag. Vi har høy kompetanse og jobber alltid tett sammen med oppdragsgiver for å finne gode løsninger for både eneboliger, større leilighetsbygg, tilpassede boliger for funksjonshemmede og fritidsboliger.

De siste årene har vi hatt en økt mengde oppdrag innen fritidshus og hytter i ulike deler av landet, både ved sjøen og i innlandet. Vi legger alltid vekt på god naturtilpasning og søker å ivareta og videreføre de kvaliteter som tomtene og nærområdet har. 

Vi tar oss gjerne av søknadsprosessene, fra byggetillatelse til ferdigattest. Vi henter også inn dokumentasjon fra entreprenører og koordinerer byggeprosjektet dersom det er behov for det.

Arealplaner

Vi gjennomfører planprosesser og utarbeider arealplaner for både offentlige og private oppdragsgivere. Vi legger alltid vekt på god kjennskap til området og vi kan utarbeide blant annet:

Arealplaner

 • kommunedelplaner

 • reguleringsplaner

 • kirkegårdsplaner

 • vann- og avløpsplaner

Alle planer utarbeides i anbefalt og aktuell programvare innen kartbearbeiding.

Rehabilitering og ombygging

Vi har en god del oppdrag innen rehabilitering og ombygging. Våre prosjekter omfatter både eldre og verneverdige bygg, i tillegg til nyere bygg som skal bygges om eller utvides i takt med endrede behov og bruksområder. Oppdragsgivere er både næringsdrivende, offentlige og private eiere. Vi har en bred kompetanse innen feltet, med daglig leder og sivilarkitekt Aage Sørlis erfaring som snekker og arkitekt, og utviklingskonsulent Hanne S. Wisniewskis ekspertise innen kulturminneforvaltning.

Interiør

Vi har lang erfaring med innredning av ulike bygg. Når vi tar interiøroppdrag utarbeider vi blant annet:

Interiør

 • fargeplaner

 • møblerings- og belysningsplaner

 • forslag til gardiner og andre tekstiler

 • materialvalg

Alle planer og forslag utarbeides etter kundens behov og ønsker.

Uteområder

Vi har en god del oppdrag innen rehabilitering og ombygging. Våre prosjekter omfatter både eldre og verneverdige bygg, i tillegg til nyere bygg som skal bygges om eller utvides i takt med endrede behov og bruksområder. Oppdragsgivere er både næringsdrivende, offentlige og private eiere. Vi har en bred kompetanse innen feltet, med daglig leder og sivilarkitekt Aage Sørlis erfaring som snekker og arkitekt, og utviklingskonsulent Hanne S. Wisniewskis ekspertise innen kulturminneforvaltning.