Firmaet ble etablert i Oppegård i 1984, og høsten 1992 ble kontoret på Kyrksæterøra opprettet. I august 2004 ble firmaet formelt endret til to selvstendige firma, og avdelingen på Kyrksæterøra endret navn til Sørli Arkitekter AS. I dag er vi 5 ansatte, 4 er lokalisert på Kyrksæterøra, mens Hanne jobber på vårt avdelingskontor på Fillan, Hitra.

Aage Sørli

SIVILARKITEKT MNAL | Daglig leder
Født i Namsos i 1951.Utdannelse: Ex Phil, Psykologi Grunnfag, Historie mellomfag, NTH Arkitektavd. Egen arkitektpraksis fra 1984.  Hovedansvar: Konsept, detaljprosjektering. Annen yrkespraksis: Snekker, lærer, Idrettsinstruktør. Modellbygging og fotografi.

Epost: aage@sorliarkitekter.no
Tlf: 926 07 575

Magni Kjernli

TEKNISK TEKGNER 
Født på Lillehammer 1956.
Utdannelse: Bibliotekhøyskolen. Ansatt hos Sørli arkitekter as siden 1996 som tegner og som sekretær. Fra 2005 tegner med fortsatt ansvar for datasystemer, kvalitetssikring og bibliotek/arkiv. Generell prosjektering, saksbehandling og arealplanlegging.

Epost: magni@sorliarkitekter.no
Tlf: 488 68 738

Hanne Sørli Wisniewski

UTVIKLINGSKONSULENT
Født i Trondheim 1980. Utdannelse fra NTNU, Mastergrad i kulturminneforvalting. Engasjert som utviklingskonsulent hos Sørli Arkitekter AS 2010 – 2011. Fra 2013 ansatt som prosjektmedarbeider. Fra august 2016 er Hanne avdelingsleder og eneste ansatte ved frmaets avdelingskontor på Hitra. Arbeidsoppgaver: Hovedansvar for arealplanlegging, interiørprosjektering, tegnearbeid og byggsaker.

Epost: hanne@sorliarkitekter.no
Tlf: 976 22 564

Abbas Mamoun Al Abbas

ARKITEKT & PROSJEKTKONSULENT 
Født i Syria 1989.
Utdannelse: Architectural Engineering 5 år, fra Yarmouk Private University, Syria.
Ansatt hos Sørli arkitekter siden august 2017.

Epost: abbas@sorliarkitekter.no
Tlf: 969 11 670