Reguleringsplan Flatmarka-Smibekk, Aure sentrum

Reguleringsplan Flatmarka-Smibekk, Aure sentrum

Planområdet ligger i Aure sentrum, i Møre og Romsdal. Planområdet er det mest sentrale sentrumsområde i Aure, både visuelt og funksjonelt. Selve planområdet og områdene omkring består av vanlige sentrumsfunksjoner som kommuneadministrasjon, butikker, et etablert...
Reguleringsplan Nernesset Slørdal

Reguleringsplan Nernesset Slørdal

Sørli arkitekter as utarbeider på oppdrag fra Marine Harvest Norway AS reguleringsplan for deres settefiskanlegg i Slørdal og tilgrensende områder. Planområdet ligger på Nernesset i Slørdal i Snillfjord kommune, ved krysset mot Tannvikvågen, der Fv714 møter Fv305....
Hammerdal reguleringsplan

Hammerdal reguleringsplan

Hammerdal reguleringsplan Frøya kommune har på reguleringstidspunktet mangel på boliger og boligtomter. En regulering som muliggjør oppføring av flere boliger er i tråd med kommunens ønsker. Kommunen har via lokalavisa «Hitra Frøya» invitert grunneiere til å «komme på...