Sodin Skole

Ungdomsskolen:
Rehabilitering av eksisterende ungdomsskolefløy og tilbygg til samme fløy, Ferdigstilt vår 2007. Inkludert interiørplanlegging.

Barneskolen/Ansatte:
Ombygging  og rehabilitering  av eksisterende fløyer for Personalrom, lærerarbeidsplasser og administrasjon, SFO og PPT-tjeneste. F- fløy for mellomtrinnet sto ferdig til skolestart august 2017.

Sted: Kyrksæterøra
Byggherre: Hemne Kommune
Status: pågående