Styrshavn

På Styrshavn i Aure istandsettes et gammelt småbruk, helt uten veiforbindelse. Tre og fire bygninger skal få nytt liv, og det er lagt vann og strøm, samt internett til husene. Våningshuset og låven er ferdig ved utgangen av 2017, mens gjenoppbyggingen av gammelt sjøhus vill starte opp i 2018. Vi gleder oss over å se at gamle hus og særegne steder får nytt liv, og at restaureringen blir gjennomført med respekt for bygningenes og stedets historie.

Sted: Styrshavn
Byggherre: Markus og Katrin Voelkel
Status: Påbegynt 2015