Planområdet ligger i Aure sentrum, i Møre og Romsdal. Planområdet er det mest sentrale sentrumsområde i Aure, både visuelt og funksjonelt.

Selve planområdet og områdene omkring består av vanlige sentrumsfunksjoner som kommuneadministrasjon, butikker, et etablert boligfelt i sør, skole og idrettsområde i øst og sør-øst, omsorgsboliger og kjøpesenter mot nord og hovedvei i vest mellom planområdet og kirkegården. Intensjonen med planforslaget er å regulere det sentrale «byrommet» i Aure for ny forretning, annen næring, offentlig tjenesteyting og kontor, samt boligbygging med tilhørende infrastruktur. Det er planlagt ca. 11-12 boliger. Planområdet er på ca. 19 daa.

Ny ungdomsskole for ca. 350 elever. Flerbrukshall, svømmeanlegg, skolebibliotek og kantine. Inkludert interiørplanlegging.

Sted: Aure sentrum
Byggherre: Aure Kommune og Smibekk eiendom as
Status: Vedtatt 2016