Hemne Helsesenter

År 2000 – Rehabilitering og påbygg av institusjonskjøkken.

År 2001 – Omsorgsboliger Støa 8 stk. husbankfinansierte leiligheter med hageanlegg i tilknytning til eksisterende helsesenter/trygdeboliger.

År 2002 – Nytt aktivitetssenter i tilknytning til eksisterende trygdeboliger. Detaljplanlegging med materialer, farger, møbler/inventar og belysning.

År 2002 – Tilbygg med 8 aldersdementplasser med fellesfunksjoner og utearealer (sansehage). Alle enheter er teknisk utstyrt som sykehjem. Detaljplanlegging med farger, materialer og møbler spesielt tilpasset denne gruppens behov.

År 2008 – Om- og tilbygging av eksisterende sjukeheim til avdeling med 26 ene-rom og uteanlegg (sansehage), samt div. ombygging av helsesenter. Detaljplanlegging med materialer, farger, møbler/inventar og belysning. Til sammen ca. 2500 m2.

Sted: Kyrksæterøra
Byggherre: Hemne Kommune
Status: avsluttet 2008