Hemne Gjensidige

Rehabilitering av sentrumsgård fra 1830/1870 til kontor/boligformål. Hovedhuset ferdig rehabilitert i 1995, eldre stabbur rehabilitert til møtelokaler april 2000. Låve og eldhus ferdigstilt i  2002.
Kommunal byggeskikkpris.

Sted: Kyrksæterøra
Byggherre: Hemne Kommune
Status: avsluttet 2002