Eikeneset herregård

Eldre herskapshus rehabiliteres og påbygges til tidsriktig overnattings- og serveringssted. Parkområde ryddes og settes i stand til opprinnelig standard. Hovedhus og badehus ferdig våren 2013.

Sted: Kvam
Byggherre: Eikeneset Herregaard as
Status: avsluttet 2013