Omsorgsboliger i Samnanger

Vi prosjekterer for tiden omsorgsboliger med tilhørende fellesarealer og uteoppholdsplass i Samnanger i Hordaland. Her er perspektiv som gir et inntrykk av hvordan dette kan bli. De nye byggene legges i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger.

Sted: Samnanager
Byggherre: Samnanger Kommune
Status: Prosjektering