Ny Personvernlov

Personopplysningsloven med personvernforordningen

Den nye personopplysningsloven som er vedtatt i Norge, vil tre i kraft i juli 2018. Den nye personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger i både offentlig og privat sektor, og borgerne får et styrket personvern. Loven gjelder alle som opererer i EU og EØS området, eller som tilbyr varer eller tjenester til personer som befinner seg der.

Vi forholder oss selvsagt til disse endringene i lovverket, og vil kontinuerlig arbeide med informasjonssikkerheten. For å oppfylle lovens krav, og for å sikre våre kunder og samarbeidspartnere har vi gått gjennom våre rutiner for behandling av personopplysninger. Her kan du se nærmere på hvordan vår virksomhet behandler personopplysninger.

Forordningsteksten finnes for øvrig på Datatilsynets nettsider, samt artikler om de nye reglene.