Estetikk, kvalitet og fornuft

Offentlige bygg og Næringsbygg

Vi har en rekke ulike oppdrag for offentlige oppdragsgivere, i hovedsak kommuner i Midt-Norge, Vestlandet og Troms. Skoler, barnehager, omsorgsboliger, sykehjem, kultur/idrettsbygg, kontorbygg. Vi har god erfaring med å vektlegge samarbeid med brukergruppene i de ulike typer bygg.

Bolig og fritidshus

Boliger og fritidshus / hytter utgjør en betydelig del av våre oppdrag. Både eneboliger, større leilighetsbygg og tilpassede boliger for funksjonshemmede er oppgaver vi gjerne løser, alltid i tett samarbeid med oppdragsgiver. De siste årene har vi hatt en økende mengde med fritidshus/hytter i ulike deler av landet, både ved sjøen og i innlandet. Vi vektlegger god naturtilpasning av fritidsboligen, og søker å ivareta og videreføre de kvaliteter tomtene og nærområdet til eiendommen har.

Vi tar oss av søknader om byggetillatelse, ferdigattest, henter inn dokumentasjon fra entreprenører og koordinerer byggesaken dersom det er behov for det.

Arealplaner

Vi gjennomfører planprosesser og utarbeider arealplaner for offentlige og private oppdragsgivere. Kommunedelplaner, reguleringsplaner, kirkegårdsplaner, vann- og avløpsplaner osv. utarbeides i den nyeste programvaren innen kartbearbeiding og planene leveres både digitalt i de ønskede filformatene og som utskrifter på godkjent papirkvalitet. Vi vektlegger god kjennskap til området ved arealplanlegging.

Rehabilitering og ombygging

Rehabilitering og ombygging utgjør en stor del av våre oppdrag, og omfatter både eldre, verneverdige bygninger og nyere bygg som skal ombygges og utvides i takt med endrede behov og bruksområder. Oppdragsgiverne er både næringsdrivende, offentlige og private eiere. Vi har en kompetanse på området både med Aage Sørlis erfaring som snekker og arkitekt og Hanne S. Wisniewskis kompetanse innen kulturminneforvaltning.

Interiør

Vi har lang erfaring med innredning av ulike bygg. Vår industridesigner Mari Sørli har hovedansvaret for interiørarbeidet. Det utarbeides fargeplaner, møblerings- og belysningsplaner, forslag til gardiner og andre tekstiler , materialvalg osv. Alt etter kundens behov og ønsker.

Uteområder

For et vellykket resultat av en byggeprosess, er uteområdet viktig. Vi bistår gjerne med planlegging av de ulike ‘ute-rommene’ enten bygget er planlagt oppført, nyoppført eller det er et eldre bygg. Lite eller stort, så er utearealene viktige for helheten, trivselen og krav til vedlikehold/stell.