Sentrumsutvikling i Båtsfjord

Sentrumsutvikling i Båtsfjord

I Båtsfjord kommune arbeides det med sentrumsutvikling. Båtsfjord havn har ca. 10 000 båtanløp hvert år, og av disse er det ca. 2000 anløp av russiske trålere. Noen russiske og baltisk rederier har Båtsfjord som hjemmehavn. I 2018 tegnet vi ny fiskeforedlingsfabrikk i...