Fiskeforedlingsanlegg i Båtsfjord
Vi skal nå i gang med vårt hittil nordligste prosjekt. I Båtsfjord i Finnmark skal det bygges et nytt foredlingsanlegg for hvit fisk og kongekrabbe, på ca. 10 000 m2. Dette blir spennende!