ÅF etablerte seg med pilot-kontor hos Sørli Arkitekter AS i Hemne den 01.03.2018.

ÅF etablerte seg med et pilot-kontor hos Sørli Arkitekter AS i Hemne kommune den 01.03.2018.
ÅF jobber inne følgende bransjer: Samferdsel, vann, avløp og miljø, bygg og anlegg, energi, industri og digitalisering.
Kunder er både offentlige (kommuner, fylke, stat, Statens vegvesen, Bane Nor) og private. ÅF jobber på oppdrag i alle faser fra studier, forprosjekt, via detaljprosjektering og oppfølging i byggefase og på mindre og større oppdrag, fra noen titusen til flere millioner.
Senioringeniør Mette S. Moe, ÅF, Infrastruktur Vann, avløp & miljø v/Mette S. Moe sitter på pilot-kontoret her noen dager pr. uke og kan tilby tjenester innen følgende: engineering, ansvarlig søker, prosjektledelse, offentlige anbud, utslippstillatelser, mindre avløpsanlegg, vann og avløpsplaner, rådgivning vann og avløp, kommunalteknikk, beredskapsplaner og internkontrollsystem vannverk.
Moe har lang erfaring fra kommune som avdelingsingeniør veg, vann og avløp, med ansvar for forvaltning og drift av kommunaltekniske anlegg. Moe er fra april 2017 utleid i 50/60 % stilling til Orkdal kommune som prosjektleder for flere prosjekter innen vann og avløp.